Weelec

WEELEC: 100% DOCHTER VAN VALOR
De huidige ontwikkeling van elektronisch gaat nu zo hard, dat we telefoons alweer inleveren voordat de garantietermijn is verlopen. Door digitalisering van onze samenleving worden we steeds afhankelijker van zeldzame en eindige edelmetalen. De natuurlijke voorraden raken uitgeput, terwijl de hoeveelheid elektronisch afval groeit en groeit.

Doorbreek de status quo
Weelec gelooft dat de ‘status quo’ doorbroken kan worden door op regionaal niveau met consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen te werken om zo de circulaire economie op gang te brengen.


Circulaire innovatie aanjagen
Duurzamer (her)gebruik van materialen leidt door ontwikkeling van kennis, educatie en technologieën tot efficiënter grondstofverbruik, een kleinere afvalberg en een vermindering van energieverlies. Om deze ontwikkelingen aan te jagen, heeft Weelec haar eigen netwerk opgebouwd.

Urban mining
Dit ‘Triple Helix Netwerk’ - waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken - verbindt partners die op hoogwaardig niveau een bijdrage leveren aan duurzame innovatie. Gestimuleerd door Europese en nationale overheden en instellingen, zet Weelec met tal van regionale partners een unieke prestatie neer door met een zeer hoog rendement ‘Urban Mining’ toe te passen.

Social return
Ingezameld elektronisch afval wordt manueel en machinaal op zeer innovatieve wijze verwerkt tot zuivere grondstof. Hierdoor creëert Weelec werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij brengen – met een beetje hulp van een hightech machinepark – extreem zuivere grondstoffen terug in de keten.

Weelec beter leren kennen? Ga naar de website!