Unieke, nieuwe afvalsorteerinstallatie in Limburg

Onlangs nam Van Kaathoven Sittard een nieuwe afvalsorteerinstallatie in gebruik waarmee bouw- en sloopafval en grof bedrijfsafval gescheiden kan worden. "De enige installatie voor dit soort afval in Limburg!", vertelt een enthousiaste Ron Akkermans, Regiomanager in Sittard. "Voorheen moest dit afval door naar een andere locatie om het te scheiden. Nu kunnen we dat dus direct in Limburg doen. Dat scheelt enorm in de vervoersbewegingen natuurlijk, geeft een lagere milieubelasting en daarmee een verbetering in onze logistieke footprint." 

Hergebruik bouw- en sloopafval en grof bedrijfsafval

Met de sorteerlijn levert Van Kaathoven Sittard een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Het grootste deel van het binnenkomende afval wordt na het scheiden hergebruikt als grondstof voor andere producten. Een klein percentage restafval gaat naar de verbrandingsoven om daarna gebruikt te worden voor de opwekking van energie. 

Ingenieuze afvalscheiding 

De sorteerlijn is onder meer voorzien van een trilzeef om grof afval, fijn afval en zeefzand te scheiden door middel van windshifting. Een waterbak met trommel voor het schiften van de drijvende en zinkende materialen. En een leescabine waar uiteindelijk met handpicking de laatste scheiding plaatsvindt. Over de hele lijn pikt bovendien een viertal magneetbanden in verschillende fasen het metaal op. Metalen die niet met de magneten opgepakt kunnen worden, de non-ferrometalen, worden er in de leescabine handmatig uitgehaald. "Op dit moment kunnen we met de nieuwe sorteerinstallatie 25 ton afval per uur verwerken. Na de opstartfase willen we die verhogen naar 30 – 35 ton per uur."

Inkomend

 • Bouw- en sloopafval
 • Grof bedrijfsafval

Uitgaand

 • Zeefzand t.b.v. wegenbouw    
 • Metalen    
 • Non-ferro's    
 • Harde kunststoffen    
 • Papier    
 • Puin    
 • Gips    
 • Hout t.b.v. spaanplaatindustrie 
 • Brandbaar restafval t.b.v. energie-opwekking